Praca w Parku Rozrywki

Do każdego nadesłanego CV prosimy o podpisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 2016 poz. 922). Informujemy, że Administratorem danych jest Jurajski Park Dinozaurów Strutyńska Łodej Spółka jawna z siedzibą  16-010 Sochonie, ul. Leśna 71. Ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.”